Termeni și Condiții

1. Noțiuni generale:

PRESTATORUL, reprezentat de “ADVANCED CONSULTING”  SRL, administrează activitatea website-ului „www.scbs.md”. Prin intermediul website-ului “www.scbs.md”, compania “ADVANCED CONSULTING”  SRL oferă servicii de training, seminare de dezvoltare în afaceri cu scopul de a promova și a contribui la dezvoltarea ÎMM-urilor din Republica Moldova la un nivel profesionist prin serviciile care le oferim.

UTILIZATORUL – persoana fizică sau juridică care achiziţionează serviciile menționate mai sus.

Utilizatorul după ce alege serviciul dorit, va completa formularul de participare  și astfel este de acord să pună la dispoziția prestatorului datele și informațiile sale personale, de contact.

Accesarea site‐ului de către utilizator și furnizarea datelor personale și a informațiilor de contact, semnifică acordul acestuia de a primi apeluri cu privire la comunicarea detaliilor despre curs și livrarea serviciului oferit de PRESTATOR.

De asemenenea este posibil să primiți e-mailuri informative despre serviciile ce vor urma în timpul apropiat.

2.Modalităţi de plată:

2.1. Prețurile serviciilor vor fi cele afișate pe site-ul wwww.scbs.md precum si pe rețelele de socializare https://www.facebook.com/aconsulting/ și instagram: aconsulting_ida precum și pe motoare de navigare în internet.

2.2. Plata se va efectua online cu cardul sau prin transfer bancar cu emiterea ordinului de plată de la departamentul contabilitate al Comapanie Advanced Consulting SRL

2.3.Pentru Utilizatorul care doreste să achite serviciul cu cardul, atunci utilizatorul va accesa butonul „Achita Acum” și  ulterior va completa formularul cu informația solicitată ca de exemplu:

  • Numele clientului;
  • Prenumele clientului;
  • Telefonul clientului;
  • Tipul Cardului;
  • Numele clientului indicat pe card;
  • Adresa email client;
  • Suma tranzacției;
  • Informații despre livrare;

Plata dată se va efectua cu cardul Visa sau Mastercard, prin cont Paynet, direct pe site FĂRĂ a fi perceput vreun comision suplimentar pentru achitare. Site-ul www.scbs.md este securizat și nu păstrează date a contului sau a cardului folosite în efectuarea unei tranzacții online efectuate de UTILIZATOR. 

2.4. Dacă UTILIZATORUL este persoană juridică acesta v-a primi ulterior Factura fiscală cu suma integrală pentru cursul la care a participat după transferul efectuat în contul curent al PRESTATORULUI. Factura fiscală poate fi eliberată doar dacă UTILIZATORUL  a achitat suma integrală pentru serviciul prestat.

3.Serviciul suport

Compania “ADVANCED CONSULTING”  SRL, oferă clienţilor săi Serviciul suport la numărul de telefon +37368459599. Zilele de lucru a serviciului suport luni-vineri, orele de lucru 09:00-17:00. Serviciul suport oferă consultarea clienţilor cu privire la serviciile oferite, modalităţile de plată şi revocare a Operațiunii de plată /Tranzacţiilor practicate. Serviciul suport este obligat să primească de la Cumpărători reclamaţii, să asigure informarea acestora cu privire la statutul procesului de investigaţie a reclamaţiilor, şi, după caz, să asigure investigarea reclamațiilor.

4.Dispoziții finale și judiciare

Orice litigiu apărut în legătură cu utilizarea acestui serviciu va fi rezolvat pe cale amiabilă. La apariția unor conflicte în timpul cumpărării, achitării sau livrării produselor procurate de la compania Compania “ADVANCED CONSULTING”  SRL, și care nu sunt reglementate printr-un punct al acestui act, vor fi soluționate pe cale amiabilă, în decurs de 30 zile lucrătoare din momentul înștiințării în formă scrisă a problemei. În cazul în care conflictul nu poate fi soluționat pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată din Republica Moldova. Fiind de acord cu acești termeni și condiții, clientul își asumă în totalitate aceste riscuri.

Scroll to Top